Filtronic

 

 

Filtronic Wireless utvecklar RF filter, combiners, masttoppsförstärkare (TMA) och UWB antenner för mobiltelefoni-system. Vidare har vi utveckling och tillverkning av mikrovågsprodukter för radiolänk (mobile backhaul) samt försvarstillämpningar. Verksamheten i Sverige är en direkt förlängning av 30 års utveckling av basstationsantenner inom Allgon System, LGP-Allgon och Powerwave Technologies.

Comments are closed.