Frukostmöte: Miljardsatsning!

Network meeting
Date and time: December 05, 2014 7:45 - 8:45
Place: Wireless@kth and EIT ICT Labs co-location centre, Isafjordsgatan 26, Kista. Elevator C, floor 3
Speaker: Claes Beckman, KTH
05
Dec
2014

Miljardsatsning på Innovation inom Trådlös Kommunikation!

Välkomna till frukostmöte om den preliminära
strategiska innovationsagendan för ”Wireless Society”

Kaffe och frukostmacka till alla som registrerar sig senast tisdag 2 december.
Anmäl dig här: http://goo.gl/forms/8TdTDYwgZp

Möjligheterna med framtidens trådlösa kommunikation är stora inom många samhällsområden. Från att från början varit en fråga för telekommunikation pratar vi nu om Internet of things (IoT) och människors möjligheter med ständig uppkoppling. Inom områden som skola, hälsa, transporter, underhållning säkerhet och miljö kommer nya produkter, tjänster och företag att skapas med trådlös kommunikation som bas.

Vi arbetar nu med en Nationell strategisk innovationsagenda for ”the Wireless Society” som också är en ansökan till Vinnova som strategiskt innovationsprogram. Erhåller Wireless Society finansiering för handlar det om 50 miljoner kronor per år från VINNOVA + lika mycket från industrin, för att under tio år att med olika insatser utveckla området och branschen samt stärka industrin.

I arbetet är en bred dialog om vilka insatser som behövs liksom en bred förankring viktig. Wireless Society är en möjlighet att genom samarbete och koordinering utveckla företag och forskning inom trådlös kommunikation. Målet är att Sverige skall behålla sin världsledande ställning inom industri genom att skapa nya produkter tjänster och företag!

Detta informationsmöte är ett första tillfälle för er som arbetar inom industrin i Kista att ta del av arbetet och tycka till om hur agendan bör arbeta och delge era synpunkter om hur denna satsning bäst kan stödja er och era företag!

Välkomna!
Claes Beckman

Har du frågor i övrigt, kontakta Claes Beckman, claesb@kth.se

Wireless Society är ett gemensamt initiativ med företag och universitet i de fyra klustren Göteborg, Linköping, Lund och Kista.

Comments are closed.